linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

ewa wierzbowskaDr Ewa Wierzbowska - Prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej - współzałożyciel Fundacji, specjalista endokrynolog - ginekolog, absolwentka AM w Warszawie. Staż asystencki odbyła w Zakładzie Endokrynologii Klinicznej AM w Warszawie pod kierownictwem prof. Jerzego Tetera. Działalno¶ć zawodow± rozpoczęła jako pracownik naukowo - dydaktyczny w Klinice Endokrynologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Warszawie pod kierownictwem prof. Jerzego Tetera. Następnie była wieloletnim kierownikiem Poradni Endokrynologii Ginekologicznej ZOZ Warszawa-¦ródmie¶cie. Jest autorem pierwszych w Polsce wyst±pień popularyzuj±cych endokrynologię ginekologiczn± i andrologię oraz programu profilaktyki endokrynologicznej w Polsce. Zorganizowała społeczne badania kobiet na Podhalu. Autor licznych prac naukowych i popularyzuj±cych wiedzę z zakresu endokrynologii. Autor opracowań: "Istota i znaczenie profilaktyki schorzeń hormonozależnych dla zdrowia kobiet" - przedstawionego na konferencji WHO w Kopenhadze (1993r.) przez Krajowy Zespół przy MZiOS w Raporcie - Profile Zdrowia Kobiet w Polsce oraz "Zdrowie kobiet" - przedstawionego w raporcie rz±dowym na IV ¦wiatowej Konferencji ONZ w Pekinie (1995r.) oraz publikacji "HTZ - hormonalna terapia zastępcza u kobiet o menopauzie" - w czasopi¶mie "Leki Współczesnej Terapii" (2000r.)

więcej informacji o dr Ewie Wierzbowskiej »

ewa radwańskaProf. Ewa Radwańska - Vice-prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej - współzałożyciel Fundacji, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Działalno¶ć zawodow±, naukow± i dydaktyczn± rozpoczęła w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie i Zakładzie Endokrynologii pod kierownictwem prof. Jerzego Tetera. Po uzyskaniu doktoratu pracowała w londyńskim University College Hospital w zespole ¶wiatowej sławy naukowca dr Geralda Swyera, co zaowocowało wieloma pionierskimi pracami o roli progesteronu w niepłodno¶ci. Od 1981 roku jest profesorem i dyrektorem Sekcji Endokrynologii Reprodukcji i Niepłodno¶ci na Rush University w Chicago. O¶rodek kierowany przez ni± został akredytowany jako referencyjny dla szkolenia w dziedzinie reprodukcji. Pracuje społecznie w Zwi±zku Lekarzy Polskich w Chicago i w Fundacji Ko¶ciuszkowskiej. W 2002 roku "Za wybitne osi±gnięcia naukowe i kliniczne umożliwiaj±ce postęp o wymiarze ¶wiatowym w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej, oraz zasługi dla ¶rodowiska medycznego i rozwoju tej gałęzi nauki w Polsce" otrzymała stopień Doktora Honoris Causa, przyznany przez Akademię Medyczn± w Warszawie. W 2003 roku została laureatk± nagrody "Człowieka Roku" Radia Chicago. Autor kilkuset prac naukowych, wykładów szkoleniowych dla lekarzy, prezentacji na kongresach i sympozjach, członek wielu prestiżowych towarzystw naukowych.

więcej informacji o prof. Ewie Radwańskiej »

Członkowie Zarz±du

 • dr Ewa Wierzbowska (prezes)
 • prof. Ewa Radwańska (vice-prezes)
 • dr Józef Mazurek (sekretarz - na terenie USA)
 • dr n. med. Elżbieta Margiewicz-Witkowska (skarbnik)
 • Ewa Pilcicka (sekretarz na terenie Polski)

Sekretarz Naukowy

 • dr Karolina Palińska-Rudzka

Założyciele Fundacji

 • dr Ewa Wierzbowska
 • prof. Ewa Radwańska
 • dr Józef Mazurek
 • doc. Zygmunt Janczewski
 • prof. Przemysław Janik
 • dr n. med. Elżbieta Margiewicz-Witkowska
 • dr n. med. Leszek Witkowski
 • prof. Jerzy Walecki
 • doc. Krzysztof Iwaszkiewicz
 • mgr Małgorzata Sankowska
 • mgr Anna Frankowska-Budzeń
 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse