linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Przerost prostaty

Na ogół mężczyĽni dowiaduj± się przero¶cie prostaty, gdy zaczynaj± mieć problemy z mikcj± tzn. z oddawaniem moczu – na ogół ok. 50 roku życia, czasem już po 40-tym, wtedy zazwyczaj szukaj± pomocy u urologa.

W różnych czasopismach znajdujemy czasem informacje dla mężczyzn, że prostata (gruczoł krokowy) często przerasta po 40 roku życia i trzeba się wtedy udać do urologa, który ustali czy jest to stan zapalny czy rak – zleci badania: USG, oznaczenie poziomu PSA (marker nowotworowy wzrastaj±cy w stanach zapalnych i nowotworach prostaty). Na ogół jest napisane, że rozrost hamuj± leki hormonalne lub fitosterole (wyci±gi z ziół dostępne bez recepty)- często reklamowane w ¶rodkach masowego przekazu, a gdy to zawodzi to wykonuje się operację. A nikt nie pisze, że można zapobiegać wyst±pieniu przerostu prostaty, zanim pojawi± się niepokoj±ce objawy.

A chyba każdy mężczyzna woli nie zachorować na przerost prostaty czy raka prostaty, niż tylko np.wcze¶nie go wykryć w USG, mieć kłopoty z oddawaniem moczu, zaburzeniami potencji i życia seksualnego oraz latami zażywać leki, które w większo¶ci przypadków nie likwiduj± przerostu mimo, że s± w TV reklamowane jako „zdrowie i siła mężczyzny”. Ciekawe, że w artykułach popularyzuj±cych wiedzę o zaburzeniach potencji, erekcji u mężczyzn zaleca się wykonywanie USG j±der, USG gruczołu krokowego, proponuje się konsultacje psychologa i seksuologa, zaleca się leczenie viagr± czy tez innymi preparatami poprawiaj±cymi ukrwienie pr±cia, a nikt nie proponuje obok tych doraĽnych ¶rodków- zreszt± skutecznych, udania się do specjalisty androloga na badanie stanu hormonalnego mimo, że z reguły w/w problemy s± wynikiem wcze¶niejszego pojawienia się zaburzeń hormonalnych.

Często główn± przyczyn± zmęczenia, słabej kondycji psychofizycznej może być niedomoga hormonalna, której objawem może być również impotencja. Zaburzenia hormonalne należy leczyć przyczynowo, a wcze¶niej zdiagnozować odpowiednimi badaniami.

Każdy mężczyzna powinien wiedzieć, że przerost gruczołu krokowego jest hormonozależny tzn. gruczoł krokowy zaczyna przerastać pod wpływem zaburzeń hormonalnych trwaj±cych u mężczyzn przez jaki¶ czas - kilka lub nawet kilkana¶cie lat wcze¶niej niż wyst±pi± objawy takie jak trudno¶ci w oddawaniu moczu oraz częste przymusowe oddawanie moczu w niewielkich ilo¶ciach z uczuciem parcia na mocz.

Zaburzenia hormonalne u mężczyzn zwi±zane s± z układem podwzgórze- przysadka-jadra. Mog± się pojawić w różnym wieku, już po 30-tym roku życia i stopniowo się nasilać- daj±c w końcowym efekcie zaburzenie proporcji między wydzielaniem testosteronu a estradiolem, co stymuluje komórki hormonozależne prostaty do przerostu.

Dlatego też obok zalecanych i znanych badań jak USG - okre¶laj±ce wielko¶ć, kształt i strukturę gruczołu krokowego oraz badania w surowicy krwi poziomu PSA należy wykonać -także badanie poziomu odpowiednich hormonów zleconych przez specjalistę androloga po przeprowadzeniu wywiadu, badaniu j±der, powrózka nasiennego i prostaty.

Po 45-50 roku życia przerost prostaty dotyczy ogromnej rzeszy mężczyzn, szacuje się, że około 60% mężczyzn w Polsce. Dlatego tez każdy mężczyzna już ok. 30 roku życia powinien rozpocz±ć okresowe, raz na kilka lat profilaktyczne badania hormonalne, aby we wła¶ciwym czasie wykryć zaburzenia hormonalne i wdrożyć wła¶ciwe leczenie między innymi po to, aby nie dopu¶cić do przerostu prostaty.

Pełne okresowe, kontrolne badania stanu hormonalnego z prawidłow± interpretacj± wyników i w razie potrzeby szybkim wdrożeniem leczenia hormonalnego będzie najlepsz± profilaktyk± chorób nękaj±cych mężczyzn w tzw. sile wieku. Nie należy tez czekać aż do wieku tzw. andropauzy ( u mężczyzn w Polsce około 60 roku życia ) i nasilenia dolegliwo¶ci z ni± zwi±zanych, aby konsultować się u lekarza androloga. Niedomoga hormonalna u mężczyzn może wyst±pić znacznie wcze¶niej w każdym wieku - należy wtedy okre¶lić jej charakter, zdiagnozować odpowiednimi badaniami i wdrożyć wła¶ciwe leczenie.

dr Ewa Wierzbowska,
specjalista endokrynolog-ginekolog

Zobacz także:

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse