linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Rola diagnostyki obrazowej w wykrywaniu chorób piersi-kiedy mammografia, kiedy USG?

Ewa Wi¶niewska
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

Współczesna diagnostyka chorób piersi składa się z 3 zasadniczych elementów:

 1. badania klinicznego z wywiadem
 2. badań obrazowych : MM, US, MR, NM
 3. badań mikroskopowych BAC, BG, IO, HP

Omówiono pokrótce wady, zalety różnych metod obrazowych (mammografii, galaktografii, ultrasonografii, rezonansu magnetycznego i scyntygrafii) oraz podstawowe onkologiczne wskazania do ich wykonania.

Uwzględniono najnowsze ¶wiatowe schematy standaryzuj±ce opisy mammograficzne i ultrasonograficzne zmiany ogniskowej w piersi BI-RADS.

Przedstawiono radiologiczne schematy diagnostyczne dla oceny klinicznych objawów chorób piersi, takich jak:

 • Ból piersi stały lub cykliczny
 • Guzkowato¶ci , zgrubienia, zmiana kształtu
 • Umiejscowione guzy
 • Wydzielina z brodawek sutkowych
 • Niepołogowe zapalenie sutka

Szczególn± uwagę po¶więcono ocenie przydatno¶ci diagnostyki ultrasonograficznej piersi w endokrynologii.

Rozszerzone wskazania do badania USG piersi to:

 • Ci±ża
 • Zapalenie- ropień sutka (+interwencyjna USG)
 • Zaburzenia cyklu miesi±czkowego (cykle bezowulacyjne, krótka faza lutealna, niewydolno¶ć lutealna, hiperprolaktynemia)
 • Monitorowanie leczenia hyperprolaktynemii, dysplazji torbielowato - włóknistej
 • Schorzenia tarczycy, macicy, jajników
 • Wyciek z brodawki sutkowej
 • Bolesno¶ć , obrzmienie piersi
 • Diagnostyka chorób piersi u dziewcz±t i młodych kobiet
 • Stan po urazie i zabiegach chirurgicznych
 • Gęste gruczołowe ,nieczytelne mammograficznie utkanie gruczołów piersiowych
 • Pogłębiona diagnostyka zagęszczeń guzkowych widocznych w mammografii – różnicowanie zmian litych i torbielowatych
 • Monitorowanie wykonywania biopsji cienko i gruboigłowej
 • Weryfikacja mikroskopowa przed leczeniem zachowawczym zaawansowanego raka sutka (BAC/US)
 • Biopsja mammotomijna oraz lokalizacja zmiany niepalpacyjnej z użyciem kotwiczki
 • Oznaczenie węzła wartowniczego i badanie ¶ródoperacyjne
 • Badania kontrolne po BCT ,operacjach plastycznych
 • Akrofobia

Aby odpowiedzieć na pytanie któr± i w jakiej kolejno¶ci zastosować obrazow± metodę diagnostyczn± należy wzi±ć pod uwagę przede wszystkim:

wiek kobiety oraz problem kliniczny jak także:

 • Wielko¶ci i budowę gruczołów sutkowych
 • Objawy miejscowe oraz ogóln± kondycję pacjentki
 • Dostępno¶ć i realn± warto¶ć metody w danym o¶rodku
 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse