linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Zasady hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) oparte na do¶wiadczeniach szkoły Jerzego Tetera

Ewa Wierzbowska
Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera,
Centrum Badań Endokrynologicznych "Gyn-Andro", Warszsawa

Od lat istnieje wiele kontrowersji wokół terapii hormonalnej u kobiet w okresie około-menopauzalnym. Szczególne ich nasilenie obserwuje się po opublikowaniu amerykańskich randomizowanych badań epidemiologicznych: w 1994 r. - Nurses Health Study, oraz w 2002 r. - WHI (Women Health Initiative), które wykazały, że podawanie stosowanej w USA terapii hormonalnej u kobiet powyżej 5 - lat - powoduje wzrost zagrożenia rakiem piersi o ok. 30%, wylewami krwi do mózgu i zawałami serca o ok. 40%.

W wykładzie wykazano, że stosowana w w/w badaniach terapia była niewła¶ciwa, nie powinna mieć nazwy HTZ .Jej złe wyniki s± adekwatne do typu podawanych preparatów i sposobu prowadzenia terapii (ci±głej, tabletkami estro-progestagennymi, lub estrogennymi), bez odpowiednich badań wstępnych i kontrolnych (w tym hormonalnych!).

Zasady terapii hormonalnej opracowane w Polsce, na podstawie badań kliniczno – statystycznych przeprowadzonych w Warszawskiej Klinice Endokrynologii pod kierunkiem prof. Jerzego Tetera s± całkowicie odmienne od amerykańskich. HTZ prowadzona od lat 70-tych wg tych zasad w Klinice Endokrynologii i Poradni Endokrynologicznej w Warszawie jest nie tylko skuteczna w zwalczaniu objawów, ale również profilaktyczna.

Zmniejsza zapadalno¶ć na:

 • Raka piersi i trzonu macicy - o 75% (4-ro krotnie!)
 • Zawały serca - o 50%
 • Osteoporozę - o 80%

HTZ – to terapia hormonalna zastępuj±ca nie wydzielane hormony cyklu płciowego kobiety dojrzałej – preparatami hormonalnymi podawanymi w sposób na¶laduj±cy fizjologiczny cykl miesięczny. Przy niedomodze hormonalnej – podaje się uzupełnienie, przy nadczynno¶ci –stosuje się hamowanie wydzielania.

Zasady HTZ wg szkoły Jerzego Tetera:

 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń hormonalnych u kobiet - Program Profilaktyki Endokrynologicznej (od 20-go roku życia).
 • Obligatoryjne wykonywanie badań wstępnych i kontrolnych obejmuj±cych:
  1. Wywiad (również rodzinny), badanie ogólne z okre¶leniem fenotypu, badanie ginekologiczne, badanie piersi.
  2. Badania hormonalne - profil hormonalny we krwi: FSH, LH, E, T, P, PRL z testem po MCP; badania cytohormonalne w cyklu (z BBT) i po menopauzie; przy hirsutyzmie dodatkowo we krwi DHEA,17-OH-P, Androstendion oraz w moczu dobowym: 17-KS i ich frakcje, 17-OHCS.
  3. Badania uzupełniaj±ce: USG piersi i narz±du rodnego, MMG, ew. EB, BCI, MR, badanie pola widzenia (barwa czerwona) oraz badania laboratoryjne; transaminazy, lipidogram, cukier, układ krzepnięcia i elektrolity-Na, K, Cl, Ca, P, Mg.
 • Zlecanie terapii cyklicznej 20-to dniowej (estrogeny w I-ej fazie, estrogeny i progestageny w II-ej fazie ,z pauz± 7 – 10 dni) - również przy braku macicy.
 • Zlecanie terapii na 3-4 miesi±ce, przedłużanie wg objawów i badań kontrolnych.
 • Monitorowanie HTZ – dobór leków, dawek, ich proporcji na podstawie wywiadu, objawów, wyników badań cytohormonalnych i uzupełniaj±cych, bior±c pod uwagę przeciwwskazania, działania uboczne i choroby współistniej±ce.
 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse