linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Główni partnerzy

Polish American Medical Society

W imieniu Zarz±du Zwi±zku Lekarzy Polskich w Chicago chciałbym wyrazić pełne poparcie dla programu dr Ewy Wierzbowskiej, prezesa Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej, zorganizowania programu Profilaktyki Endokrynologicznej w Warszawie. (...)

Deklaruję wsparcie i współpracę życz±c samych sukcesów.Polish Society Of Health Education - O¶wiadczenie

Polskie Towarzystwo O¶wiaty Zdrowotnej

Towarzystwo wspiera działalno¶ć profilaktyczn± Fundacji oraz popiera konieczno¶ć opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki Endokrynologicznej w Polsce, którego celem jest spopularyzowanie wiedzy dotycz±cej powyższych problemów zdrowotnych większo¶ci kobiet i mężczyzn oraz istniej±cych możliwo¶ci ich zapobiegania.
Fundacja Ko¶ciuszkowskaInstytucje i osoby popieraj±ce Program Profilaktyki EndokrynologicznejNaczelna Izba Lekarska

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse