linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   
jerzy terer

Prof. Jerzy Teter - ojciec polskiej endokrynologii ginekologicznej i andrologii. Wybitny klinicysta i naukowiec. Urodził się 18 kwietnia 1912 roku w Radomsku. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizował się pod kierunkiem wybitnych profesorów w dziedzinie onkologii, ginekologii i patologii w klinikach w Warszawie, Łodzi i Londynie. W 1955 roku otrzymał tytuł docenta w Instytucie Onkologii w Warszawie za pracę p.t. "Znaczenie cytodiagnostyki w rozpoznawaniu raka płaskonabłonkowego szyjki macicy". W 1967 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego uchwał± Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Prof. Jerzy Teter był wybitnym uczonym, pełnym zasług dla rozwoju polskiej endokrynologii i onkologii. Wielk± zasług± prof. Jerzego Tetera było, że jako pierwszy w Polsce wprowadził w latach 50-tych profilaktyczne badania cytodiagnostyczne szyjki macicy (cytologię), które po rozpowszechnieniu wpłynęły znacz±co na obniżenie zapadalno¶ci na raka szyjki macicy u kobiet w Polsce.

Był założycielem pierwszej w Polsce Poradni Endokrynologicznej dla kobiet i mężczyzn (w 1957 roku) w Warszawie, w 1964 roku Zakładu Endokrynologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie oraz w 1973 roku pierwszej w Polsce Kliniki Endokrynologii (z odziałem ginekologicznym i andrologicznym). Założył również Poradnię Onkologiczna w Łodzi (1948) i w Warszawie (1951).

Będ±c wieloletnim kierownikiem Zakładu i Kliniki Endokrynologii wykształcił wielu specjalistów endokrynologów- naukowców i praktyków. Opublikował kilkaset prac naukowych w pi¶miennictwie krajowym i zagranicznym. Opracował klasyfikację histo-kliniczn± nowotworów zbudowanych z komórek rozrodczych. Klasyfikacja ta, jako jedyna klasyfikacja nowotworów, opracowana przez polskiego autora cytowana jest w wielu zagranicznych pracach naukowych i podręcznikach. W uznaniu kwalifikacji w dziedzinie onkologii został wybrany ekspertem WHO od spraw raka.

Był autorem pierwszych w Polsce podręczników dla lekarzy z zakresu endokrynologii ginekologicznej i andrologii:

  • "Zaburzenia hormonalne u mężczyzn" (1961 rok),
  • "Cytodiagnostyka Hormonalna" (1970 rok)

oraz współautorem podręczników "Niepłodno¶ć", "Atlas Wad Rozwoju Cielesno-Płciowego i Nowotworów Gonad".

W latach 60-tych, 70-tych i 80-tych pionierskimi pracami naukowymi wyprzedzał ¶wiatowe o¶rodki endokrynologiczne. Uczestniczył czynnie w licznych zjazdach, sympozjach w kraju i za granic±. Był aktywnym członkiem wielu polskich i międzynarodowych Towarzystw Naukowych m.in:

  • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne - był jego współzałożycielem i wieloletnim Prezesem
  • Międzynarodowa Akademia Cytologii
  • Komitet Medyczny Fundacji Wilsona do Badań nad Menopauz±
  • Francuskie Towarzystwo Ginekologiczne
  • Francuskie Towarzystwo Endokrynologiczne
  • Królewskie Belgijskie Towarzystwo Ginekologiczne- Członek honorowy

Twórca polskiej szkoły endokrynologii rozrodczo¶ci- fascynował odkrywczym umysłem, intuicj± naukow± i pasj± dydaktyczn±. Jego ogromny dorobek naukowo-kliniczny i działalno¶ć o¶wiatowo - dydaktyczna stała się podstaw± endokrynologii praktycznej. Stosowanie opracowanych przez prof. Jerzego Tetera zasad prowadzenia diagnostyki i terapii zaburzeń hormonalnych wpływa znacz±co na zmniejszenie zapadalno¶ci na szereg poważnych schorzeń zwi±zanych z zaburzeniami hormonalnymi u kobiet i mężczyzn.

Prof. Jerzy Teter był oficerem AK, naczelnym lekarzem IV Zgrupowania "Gurt" Powstania Warszawskiego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Medalem 1939-1945 "Za Warszawę". Zmarł 2 lipca 1993 roku w Warszawie.
Założona w 1998 roku Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej została nazwana jego imieniem.

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse