linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Zwracam się do wszystkich lekarzy, przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu oraz ginekologów, kardiologów, ortopedów, onkologów, jak również endokrynologów-internistów z apelem o zapoznanie się z programem profilaktyki endokrynologicznej i zasadami prowadzenia diagnostyki i terapii hormonalnej podanymi na naszej stronie internetowej.

Uważam, że zlecanie przez lekarzy terapii hormonalnej bez kompleksowych badań wstępnych hormonów we krwi, badań cytohormonalnych (nie mylić z tzw. cytologi±), badania ginekologicznego, badania piersi oraz szeregu badań uzupełniaj±cych (nie tylko mammografii i USG ) bez ustalenia dokładnych rozpoznań endokrynologicznych jest błędem w sztuce. Odnosi się to, nie tylko do najczę¶ciej stosowanego leczenia kobiet w menopauzie (HTZ), ale również do podawania n.p. hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych dla młodych dziewcz±t i kobiet.

Podawanie jakichkolwiek leków hormonalnych „w ciemno” n.p. tylko dlatego, że kobieta jest po menopauzie i ma uderzenia gor±ca – powinno być zabronione. Można przez to przeoczyć poważne zagrożenia życia n.p. stany przedrakowe w macicy, w piersiach i przyczynić się do rozwoju b±dĽ przyspieszenia choroby nowotworowej. Można trwale uszkodzić w±trobę, je¶li poda się leki hormonalne bez wcze¶niejszej oceny jej stanu, podobnie jak można wywołać udary mózgu czy żylna chorobę zakrzepow± bez badań układu krzepnięcia itp.

Stosowanie nieprawidłowej terapii hormonalnej może wpłyn±ć na wyst±pienie wyżej wymienionych powikłań pomimo bardzo dobrego samopoczucia pacjentki podczas przyjmowania leków. Zdarza się, że pacjentka maj±ca cał± gamę zaburzeń klimakterycznych miała w przeszło¶ci cykle nieprawidłowe hyperestrogenne i mię¶niaki, mastopatię i po podaniu zwykłej typowej HTZ bez badań wstępnych będzie reagowała hyperestrogennie i będzie się znajdowała w grupie wysokiego ryzyka raka piersi i trzonu macicy. Taka pacjentka nie powinna otrzymywać HTZ silnych estrogenów jak n.p. estradiol zawarty w typowych plastrach czy tabletkach stosowanych w terapii menopauzy, powinna natomiast otrzymywać znaczne silniejsze antyestrogennie - progestageny.

Podobnie niebezpieczne jest zaniechanie wła¶ciwej terapii u takiej pacjentki, a zlecanie jej niby bezpiecznych preparatów fitoestrogennych n.p. sojowych, bo przeoczymy wyżej wymienione zagrożenie nowotworami estrogenozależnymi.

Takich przypadków jest niestety bardzo wiele, toteż od nas lekarzy zależy czy zmniejszymy zagrożenia, czy zwiększymy skuteczno¶ć leczenia, a jeszcze lepiej czy wdrożymy w odpowiednim czasie wła¶ciwe postępowanie profilaktyczne.

Zaniechanie leczenia hormonalnego istniej±cych zaburzeń hormonalnych jest szkodliwe!

Leczenie nieprawidłowe - może być jeszcze bardziej szkodliwe!

Na stronach Fundacji podajemy program profilaktyki endokrynologicznej propaguj±cy wprowadzenie w Polsce skutecznej i bezpiecznej terapii hormonalnej. Został on opracowany przez mnie według zasad prof. Jerzego Tetera, sprawdzonych klinicznie i statystycznie, jak również podczas mojej dwudziestoletniej praktyki w Klinice Endokrynologii A.M. w Warszawie, Poradni Endokrynologii Ginekologicznej w Warszawie oraz gabinecie prywatnym.

W ostatnich latach w Polsce notuje się systematyczny wzrost zachorowań na raka piersi u kobiet. W ci±gu 10 lat wzrost o około 100%! Z 6700 przypadków rocznie w 1992 roku, do 12000 w 2002 roku. A przecież ta liczba powinna zmniejszać się skoro wyniki badań przeprowadzonych w warszawskiej Klinice Endokrynologii i w Poradni Endokrynologicznej (publikowanych przed laty) wykazały czterokrotne zmniejszenie zapadalno¶ci na raka piersi i trzonu macicy . Dlaczego liczba zachorowań zwiększyła się o 100% zamiast obniżyć czterokrotnie (o 75%)? S±dzę, że wynika to z faktu, że niewielu lekarzy w Polsce stosuje zasady prawidłowej i bezpiecznej terapii hormonalnej. Niestety większo¶ć stosuje HTZ nieprawidłowo, nie zdaj±c sobie sprawy z konsekwencji. Oczywi¶cie na tę zastraszaj±c± statystykę ma wpływ również brak odpowiedniej ilo¶ci specjalistów i placówek endokrynologicznych i w konsekwencji brak leczenia rzeszy kobiet wymagaj±cych diagnostyki i terapii.

dr Ewa Wierzbowska
specjalista endokrynolog-ginekolog

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse