linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Celem Fundacji jest

  • Prowadzenie działalno¶ci informacyjno-szkoleniowej, naukowo-badawczej, konsultacyjnej i doradczej w zakresie endokrynologii ginekologicznej i andrologii.
  • Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zaburzeń hormonalnych oraz hormonalnej prewencji schorzeń występuj±cych b±dĽ nasilaj±cych się w wyniku zaburzeń hormonalnych m.in. raka piersi i trzonu macicy, osteoporozy, choroby wieńcowej, zawałów mię¶nia sercowego, miażdżycy.
  • Zakładanie o¶rodków badań skriningowych oraz diagnostyczno-terapeutycznych prowadz±cych działania w zakresie profilaktyki endokrynologicznej na terenie całego kraju.
  • Działanie informacyjno-szkoleniowe dla instytucji, organizacji pozarz±dowych i inicjatyw obywatelskich, tworzenie programów naukowo-badawczych przy współpracy z o¶rodkami medycznymi w kraju i za granic±.
  • Rozpowszechnianie osi±gnięć polskich naukowców w dziedzinie endokrynologii w Polsce i za granic± w pi¶miennictwie naukowym i ¶rodkach masowego przekazu.
  • Zorganizowanie Programu Profilaktyki Endokrynologicznej dla kobiet i mężczyzn od 20 roku życia.
 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse