linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

5 luty 2007

Hormony a Zdrowie Kobiet

Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera zaprasza lekarzy różnych specjalno¶ci, szczególnie lekarzy rodzinnych, internistów i ginekologów oraz kardiologów, dermatologów, ortopedów, urologów, jak również endokrynologów oraz wszystkich zainteresowanych na konferencje "Hormony a Zdrowie Kobiet" któr± organizujemy przy współpracy Zwi±zku Lekarzy Polskich w Chicago - w Pieninach 16 czerwca 2007(sobota).

Uroczyste otwarcie 15-go czerwca o godz. 18.00 na Zamku w Niedzicy zakończone będzie koktajlem.

Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

  • rola hormonów i zaburzeń lipidowych u kobiet w chorobach sercowo-naczyniowych
  • wykrywanie zaburzeń hormonalnych, zapobieganie nowotworom hormonozależnym
  • zaburzenia seksualne
  • nieprawidłowe krwawienia
  • hormonalne aspekty niepłodno¶ci
  • ewolucja pogl±dów na terapie hormonaln± u kobiet

W konferencji wezm± udział wykładowcy z dziedzin takich jak endokrynologia, seksuologia, ginekologia, onkologia, kardiologia i medycyna estetyczna- reprezentuj±cy o¶rodki akademickie w Polsce i USA.

Wykłady prezentowane w trakcie konferencji będ± przedstawiały w sposób przystępny pogl±dy i zagadnienia dotycz±ce terapii hormonalnej u kobiet, znaczenie profilaktyki endokrynologicznej w praktyce lekarzy różnych specjalno¶ci oraz zasady stosowania prawidłowej, bezpiecznej terapii hormonalnej.

Rejestracja: 250 zł (obejmuje przyjęcie powitalne, lunch i przerwy na kawę), nie obejmuje kosztu zakwaterowania, wycieczek i imprez fakultatywnych. Termin zgłoszeń i opłat do 15 kwietnia 2007 r. Pierwszeństwo zakwaterowania na Zamku w kolejno¶ci zgłoszeń.

Zgłoszenia i kontakt: Biuro Konferencyjne "Symposium Cracoviense", www.symposium.pl, tel: 48-12 -422-76 -00; fax: 48-12-421-3857, e-mail: info@symposium.pl, anna.bubula@symposium.pl

Dalsze informacje ze szczegółowym programem Konferencji będ± dostępne na naszej stronie oraz stronie ZPL w Chicago www.zplchicago.org, i biura konferencyjnego www.symposium.pl

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Wierzbowska, Warszawa (tel. 48-22-843-18-18, fax 48 22-853-11-65)
prof. Ewa Radwańska, Chicago (tel. 1-312-907-67-37)
dr Hubert Wolski, Zakopane (tel. 48-602-49-11-80)

Pliki do pobrania:

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse