linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

23 czerwiec 1998

Sympozjum Inauguracyje

Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera zorganizowała Uroczyste Inauguracyjne Sympozjum, które odbyło się w Wilanowie w dniu 23 czerwca 1998.

Go¶ćmi honorowymi byli:
 • Pani Halina Bielewicz - reprezentant Gubernatora Stanu Illinois
 • Prof. Kazimierz Dux - wieloletni Kierownik Zakładu Biologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Warszawie
 • Dr Marek Gawrysz - Prezes Zwi±zku Lekarzy Polskich w Chicago
 • Prof. Andrzej Górski - Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
 • Prof. Andrzej Kułakowski - Dyrektor Instytutu Onkologii w Warszawie
 • Dr Krzysztof Makuch - Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Mgr Janina Mańko - Wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Prof. Zygmunt Paszko - Kierownik Zakładu Endokrynologii Instytutu Onkologii w Warszawie
 • Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski - prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Prof. Stefan Zgliczyński - prezes Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy
 • Prof. Jan Zieliński - prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej

Program Sympozjum

Sala A

Prof. Ewa Radwańska
Dr Józef Mazurek

Prof. Ewa Radwańska - Zapobieganie chorobom podeszłego wieku u kobiet przez hormonalne leczenie substytucyjne.
Prof. Jerzy Walecki - Nowoczesne metody badań profilaktyce osteoporozy.
Dr Małgorzata Żmijewska - Zasady niehormonalnego leczenia osteoporozy.
Dr Ewa Wierzbowska - Rola terapii hormonalnej w profilaktyce nowotworów piersi i i trzonu macicy.
Prof. R. Dębski - Ultrasonografia narz±du rodnego w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń hormonalnych.
Doc. Krzysztof Iwaszkiewicz - Mammografia i inne metody obrazowania w rozpoznawaniu chorób piersi.

Sala B

Prof. Przemysław Janik
Prof. Leszek Bablok

Doc. Zygmunt Janczewski - Andropauza - jej wpływ na stan psychofizyczny mężczyzn.
Prof. Grzegorz Madej - Hormonozależno¶ć raka prostaty - profilaktyka i terapia.
Prof. Krzysztof Kula - Zasady diagnostyki i terapii.
Prof. Marcin Krotkiewski - Neuroendokrynologia w patogenezie i leczeniu otyło¶ci.
Dr n. med. Magdalena Białkowska - Praktyczne aspekty profilaktyki i leczenia otyło¶ci.

Zdjęcia:

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse